Weblog

Chispa / Jerez


12-10-2008 tot zondag
Het is een tijdje geleden dat ik van mij nog iets laten horen heb.
Maar ik heb het heerlijk naar mijn zin met mijn baasjes en ik kan niet wachten tot ik jullie allemaal weer terugzie op zondag in Zeeland. Tot dan wraaaaaffff!

21-11-2007 corpus delirum
ik verlies mij in jouw
ma petite princesse
als een mooi opgedirkt vogeltje
neerdalend in goudgeel stof
en ook niet rusten wil
onbedacht voel ik jou
mijn donkere spaanse wind
waar zou ieder verhaal beginnen
als ik zwijgend jou niet zag


vivre et vivra grâce à toi Chispa xxxP.S:Terwijl zij zuchtend op een geaperitiefd bot zit te kauwen!:)


18-11-2007 de oversteek
Lang geleden maakte ,iets, de wereld.Hij maakte bekend dat alle sterren in het heelal de wereld was.En dat de aarde één van die sterren zou zijn.Hij volmaakte toen elk beest,vogel en mens en ze vermenigvuldigden zich zodat ze niet te tellen waren.Ook schenkte hij hun de slimheid,begeerte en vrolijkheid vervuld met liefde voor het onbekende.En er was voedsel in overvloed en de paardebloemen bloeiden als een warmgeel tapijt overal heen.
De wolven en schapen waren vrienden en aten beiden van het sappige frisgroene gras.
De merel schonk hij een prachtige zang en de broze vlinders een kleurenpalet waarbij je bij iedere aanblik een gelukzalig gevoel van kreeg.Wat was de wereld toch perfect dacht hij bij zichzelf en terwijl hij rustte en keek naar al dat prachts kwam de verleiding om ook iets voor zichzelf te doen.Toen richtte hij zich op een andere wereld waar alles vlak en kleurloos was en de stilte overheersde de ziel compleet.Eindelijk een plekje voor mij alleen waar ik tot mezelf in rust kan komen na al dat zwaar werken.,Hij, verkeerde nu in een lange tijd van luiheid,verveling en egoïsme en de levensvormen van de aarde kwamen op hun beurt in verwarring.Hun ogen kregen iets woest in zich en alles wat toen ooit in alle sereniteit verkeerde veranderde toen vlug in een slagveld van haat en jaloezie.Toen ,hij, zag wat er op de blauwe planeet gaande was besloot ,hij, hier iets aan te doen.
Vanaf dit moment wordt de liefde een wet op zichzelf en wordt het hele aardse bestaan één magisch feest.Daarna bouwde ,hij, een brug van wonderlijke kleuren naar zijn eigen thuiswereld zodat iedereen kon gaan en staan waar het wou.En wanneer het de tijd is zal ik je opwachten en je liefde geven.Dagen gingen voorbij en langzaam maar zeker kwam er een lange optocht van zijn creaties hem tegemoet.
Met een glimlach van vreugde begroette hij de eerste aardling en sprak hem aan met de woorden.Voortaan zal je de liefde,de moed en de trouw ontvangen en minachting zal dan aarzelen en terugdeinzen.
Mijn lieve hond ga en geef het voorbeeld door aan anderen.
Toen draaide de hond zich om en keek met respect naar de mens en de mens keek eenzijdig terug...en de twee harten sloegen als één.opgedragen aan alle vrijwilligers van rescuedogs


CHISPA,wrafff

31-10-2007 Mauw
Het eindigde als een hels sprookje althans dat dacht Chispa toen op dat ene moment.Het was bewolkt en kort erna kletterde de kille regen op z,n allervriendelijkste gezegd gezegend naar beneden.Hoewel de hond er de lol niet van inzag (idem voor mij) gingen wij daarom op een loopje huiswaarts terug.
Plots hield chispa zich even stil snuffelend aan een heg van een hoekhuis getekend in een spie van negentig graden.Oh,nee,niet nu lieve meid,ging er toen door mijn gedachten heen,waardoor het steeds heftiger ging regenen.Met haar prachtige ogen en weemoedige blik keek zij mij aan in de hoop dat ik begreep wat er in haar omging.
En ondanks het haar duidelijk maken dat ik geen zin had in dit hele gedoe bleef zij mij nog steeds aanstaren.Hm?Verdikkeme...ware het niet dat zij zo bleef aandringen ging ik toch maar even kijken wat haar reebruine ogen zo raakte.
Een onverwachte gast tussen de kale takjes kwam even naar ons toelopen.Het bloed van Chispa stroomde deze keer sneller dan normaal en daarom moest ik haar met de lijn zo kort mogelijk houden om misverstanden te voorkomen (lees het vorig avontuur).Er klonk een zacht neuriënd geluid gevolgd door een lieve zoetgevooisde klank,miauuww.Wat doet een kat in godsnaam in dit hondenweer? En eerlijk gezegd voelde ik mij wel naakt bij het zien van dit gevaarte.Het zag eruit alsof ze net uit een wastrommel getrokken was en aan de blik van mijn bondgenote te zien zaten wij toen op dezelfde golflengte in gedachten!Er verscheen een zwakke glimlach op mijn verbitterd gezicht en de kat kwam steeds dichter naar ons toegelopen.
Dit moest een mooie gelegenheid worden om kennis te maken tussen 2 verschillende carnivoren.En dan op het moment suprême gebeurde iets waar ooit de bioloog ,Darwin,een boek over schreef namelijk de wet van de sterkste!
Op dat moment ontpopte de kat,in eerste instantie een vriendelijk schepsel,tot een kogelvis van jewelste.Zodanig blies zij heftig naar Chispa toe alsof de orkaan ,Felix, aan je zijde stond.Het zal wel moeten!Sprak ik mijn zwarte schoonheid toe en zij liep teneergeslagen met mij mee terug ons stulpje tegemoet.
En terwijl ik en mijn maatje s,avonds op de sofa gezellig zaten te genieten van ,desperate housewifes,.
Zat Chispa tussen ons in weg te mijmeren in de wonderlijke avonturen van Felix de Kat!Grwaf...

24-10-2007 De gene zijde
Het is een mooie kille zonnige middag ergens in de maand van oktober.En Chispa heeft zich al aardig weten aan te passen in ons klein stulpje in de grootste lichtstad van Nederland! Ondertussen is ook het nabije park in een tafereel veranderd zoals Monet het ooit zou hebben geschilderd.De lichte wind woelde zich door de vacht van deze spaanse schone.Die nog steeds met een gespannen welwetendheid opnieuw dingen wil ontdekken.
Ik of liever geschreven ,wij, zijn zeer erkentelijk met deze nieuwe aanwinst in ons midden.Ware het niet dat dit felle dametje het vermogen van een heel vrijgevochten konijnefamilie en alle aspecten eromheen ondersteboven gooit.,The private life of the rabbitkiller, zou een goed manuscript zijn voor een bestseller met deze hond (zie foto) als hoofdrolspeelster.Enfin ,dit even ter zake, om terug door te gaan met het verhaal loop ik zodanig het grote veld verder op. Ik hoor aan de andere kant van de beukenhaag een roodborstje dat ongestoord haar zangtalent ten hore brengt.En ongeveer een honderd meter verderop voorbij een lichte helling knaagt een konijn aan het dunne gras.Dit mooie schepsel is klein en kijkt met geknepen ogen op een bijna doodse manier voor zich uit. Dit is het veld waar ik Chispa altijd de vrije loop geef.En uit ervaring weet ik wanneer ik haar los laat , de konijnen haar meestal te vlug af zijn en ruimschoots de tijd hebben om het hazepad te kiezen. De wind wordt kouder en voelde deze keer iets benauwend aan.Mijn hand reikt haar halsketting aan en ontkoppel de clip van de halsband en zij rent als een hazewind de struiken in gevoed door haar jagend instinct. En tot mijn grote verbazing blijft de oryctolagus cuniculus vredig zitten op haar stukje groene gras.Ik weet dat een bang konijn zich in gevangen situaties zich voor een vijand stokstijf inééndrukt houdt om zo onopgemerkt te blijven.Maar dit voorval krijgt een heel andere wending. En dan gebeurt het onvermijdelijke!
Het snuffelen van menige geursporen heeft Chispa aangewakkert doorheen een stroom van adrenaline gevoed jagerslust.Als een speer schiet zij vastberaden op haar prooi af,het gras gemengd met klamme aarde vliegt de ijle lucht in. Via haarscherpe bochten wordt het een spel op leven en dood en allebij rennen zij doornhaag in.En dan wordt het even stil gevolgd door een korte schrille kreet!
De hortensias zijn uitgebloeid daar aan de rand van een schoolcomplex.
Hoewel sommige bladeren nog aan de beuken zitten te ritselen schijnt de zon nog stil warm door.