Terug brengen adoptie hond

Art e .Indien het dier geen voldoening geeft dat te melden bij stichting en moet het dier altijd terugbezorgd worden bij de stichting op een nader overeengekomen adres.Bij terug gave na 1 maand vragen wij een bedrag van 100 euro en langer dan 2 jaar 150 voor de onkosten te dekken die worden gemaakt voor de pension en opvang. zie art.f