Terug brengen adoptie hond

Art e .Indien het dier geen voldoening geeft dat te melden bij stichting en moet het dier altijd terugbezorgd worden bij de stichting op een nader overeengekomen adres.

Bij terug brengen van de hond vragen wij een bedrag van 100 na jaar 150 voor de onkosten te dekken die worden gemaakt voor de pension en opvang. zie art.f