De Rijdende Rechter en RDE

Afgelopen dinsdag 5 januari jl. werd bij de KRO de uitzending van afgelopen september herhaald. Zoals U wellicht weet trad Lies N. uit Zaandam als eiseres op. Zij bleek na 6 weken niet meer tevreden met haar hond, een rottweiler. Aanvankelijk mailde Lies ons foto’s van haar met de hond in bed (zo voedt je een rottweiler dus niet op) en was zij zeer tevreden. De laatste foto’s lieten
zien dat de hond een zogenaamde E-coller droeg. Dit is een apparaat waarmee je op afstand stroomstoten kunt toedienen om de hond te corrigeren. Deze apparaten worden bijvoorbeeld wel gebruikt bij de training van politiehonden maar dan zeer beperkt en onder deskundige begeleiding. Desgevraagd deelt Lies na een paar weken mede, dat zij de hond niet meer in de hand heeft en zelfs vals zou zijn geworden. Blijkbaar had de vrije opvoeding van de hond door Lies haar effect niet gemist en liet de hond zich verworven privileges niet meer afnemen. De E-coller moest het tij keren.

Indien toepassing ondeskundig gebeurt werkt toepassing daarvan averechts. Veel honden verliezen dan het respect voor hun baas. Helaas is dit bij Lies gebeurd. De nieuwe adoptanten van de hond, die eveneens in de uitzending te zien zijn,hebben de hond met geduld en liefde “opgevangen” en dat gaat nog steeds goed. Lies wilde vervolgens haar adoptie bijdrage terug en zo niet dan zou zij RDE wel eens even zwart gaan maken op internet.Dat is Lies vervolgens ook gaan doen want RDE laat zich niet chanteren.

Toen dat niet hielp heeft zij zich tot de Rijdende Rechter gewend. Daarin werd zij bijgestaan door enkele sympathisanten, van het soort die bedreven zijn in het verdraaien van feiten en soms zelfs het verzinnen daarvan en daarom vrijwel altijd anoniem op internet opereren. Daarbij gaat het dan net als bij Lies, om een paar mensen die eveneens menen dat hen onrecht werd aangedaan. Zo zijn er mensen die honden voor RDE hebben opgevangen en het niet redelijk vinden de hond te moeten afstaan indien zich een adoptant meldt en dan opeens zelf de hond willen adopteren, soms zelfs zonder het betalen van een adoptie bijdrage! Ook zijn er mensen die niet accepteren dat RDE in bepaalde situaties een adoptie afwijst.Lies was niet tevreden met de uitspraak van de Rijdende Rechter. Bovendien verbood de rechter haar zich op internet negatief over RDE uit te laten op verbeurte van een boete van € 100,-- per overtreding. Lies en haar sympathisanten waren laaiend. Tegen dit soort mensen is echter geen kruit gewassen. Zij kunnen hun ongelijk niet accepteren. Dat hun (onterechte) lastercampagne op internet simpel weg betekent dat meer honden euthanasie ontlopen interesseert hen werkelijk niets. Het is zoals Lies zelf al in de uitzending zei, namelijk dat

zij uit was op een goedkope hond. Nobele motieven speelden geen rol. De rechter hield haar letterlijk voor: ‘mevrouw indien U eerlijk bent, gaat het U alleen maar om het geld. U heeft zelfs gedreigd de stichting op internet zwart te maken indien zij niet zouden betalen”, althans woorden van gelijke strekking.

De herhaling van de uitzending is sommigen blijkbaar weer te veel geworden want op marktplaats worden nu weer negatieve stukjes geplaatst. Deze zijn slechts bedoeld om uit eigen frustratie, adoptanten af te schrikken en niet meer dan dat, erg jammer dus. Overigens gaat het hier eveneens om herhaling van laster uit het verleden. RDE zou intimiderend optreden. RDE zou namelijk in voorkomende gevallen met rechtszaken dreigen. Waarom zou RDE niet, net als ieder ander een geschil aan de rechter mogen voorleggen? Dit deden Lies en haar sympathisanten ( die alle kolder over de afgelopen jaren in kaart gebracht hadden) toch zelf ook bij de Rijdende Rechter ? Dan staat er nogeen verhaal op over een transport uit Spanje. Men heeft de klok horen luiden…maar weet duidelijk niet waar de klepel hangt.Dit betreft een zaak van bijna 3 jaar geleden! RDE heeft toen een aantal honden uit een Spaans “asiel” gehaald die op het punt stonden geëuthanaseerd te worden. Vervolgens maakt “de klokkenluider” zich druk over 21000 honden in Belgische asielen, alsof RDE elk probleem kan oplossen. Voor de duidelijkheid: de meeste RDE honden komen niet eens uit Spanje.Dan suggereert men dat met dit transport van alles mis was, waarbij men voor het gemak voorbij gaat aan de logische vraag, hoe het dan mogelijk was dat het transport vrij gegeven werd? Het is op zich juist dat ook de betreffende Belgische overheidsdienst dat transport heeft onderzocht op tekortkomingen, maar ook dat die kwestie vervolgens geseponeerd werd. De enige reden waarom deze zaak destijds aandacht in
de media kreeg was, omdat de politiek in België op dat moment druk doende was met wetgeving die moest voorkomen dat in België buitenlandse honden geadopteerd zouden worden omdat men de eigen asielhonden voorrang wilde geven. Verder lazen wij dat RDE op geld belust zou zijn. Wij weten wel beter. RDE vraagt net als elke andere vergelijkbare instelling, alsmede asielen een adoptiebijdrage. RDE maakt immers kosten en moet honden vrijkopen. RDE kan bovendien aantonen dat diverse honden werden geadopteerd die RDE meer hebben gekost dan opgeleverd. Diverse RDE honden werden inmiddels geopereerd of van andere diergeneeskundige hulp voorzien,
terwijl euthanaseren een veel voordeliger oplossing zou zijn geweest. RDE beperkt zich evenmin tot de aantrekkelijke honden, zoals uit de site blijkt worden ook bejaarde hondjes aangeboden. RDE maakt namelijk geen onderscheid. Wij verdienen het niet op leugens te worden afgerekend en de honden waar het uiteindelijk omgaat, al helemaal niet. Zij worden tenslotte de dupe van deze roddels.


Wij blijven ons echter voor alle honden inzetten en daarbij maakt het voor ons niet uit waar een hond vandaan komt. Uiteraard houden wij ons wel aan de geldende regelgeving. Ook laten wij ons niet weerhouden door mensen die niet met hun eigen frustraties kunnen omgaan.
Dat is immers niet ons probleem.

Bestuur RDE


--