Kwaadsprekerij op Marktplaats en Internet..

Er zijn al een tijdje mensen ons en andere stichtingen aan het zwart maken.
Gelukkig zien de meeste mensen daar doorheen,maar helaas zijn er ook mensen die het geloven en dat gaat ten kosten van de honden,als mensen afzien om een kansarme hond van ons een 2e kans te geven is dat jammer,maar als mensen uiteindelijk niet voor een hond van ons kiezen,maar voor een hond uit een asiel of andere stichting dan zijn wij daar natuurlijk ook blij mee.
Het gaat tenslotte om de kansarme honden een huisje te geven.


Kwaadspreken over anderen doe je met openvizier

Waarom zouden wij mensen op hun woord moeten geloven die niet het lef hebben om uit de anonimiteit te treden, maar wel zo flink zijn om anderen door het slijk te halen? Indien iemand beweert de waarheid te kennen moet hij anderen instaat stellen dat te toetsen en moet er geen verstoppertje gespeeld worden. Helaas worden advertenties van de stichting RDE op marktplaats geterroriseerd door een persoon die zich van verschillende namen bedient, waarbij overigens wel van een en hetzelfde account gebruik wordt gemaakt. Wanneer je op dat account reageert komt er echter geen antwoord. De informatie die deze persoon verstrekt ,is overigens van bedenkelijk niveau. Het zou niet om de honden gaan maar om geld verdienen. De suggestie wordt gewekt dat RDE door een echtpaar wordt beheert dat betrokken zou zijn geweest bij de illegale handel in exotische dieren. Dus even natrekken bij het Handelsregister. Daar blijkt dat RDE 3 bestuursleden heeft, waarvan overigens niemand met een ander bestuurslid is gehuwd. Onze klokkenluider blijkt dus niet erg betrouwbaar. Overigens heeft niemand van het bestuur een veroordeling op zijn naam. Was het anders dan had deze klokkenluider dat wel ergens op internet weten terug te vinden. Vervolgens stelt deze figuur zelf met RDE te maken gehad te hebben en dat haar/zijn ervaringen schrijnend geweest zouden zijn. In ieder geval zijn we er zeker van dat het hier niet gaat om iemand die voor RDE gewerkt heeft. Daar zit geen oud zeer. Hoogst waarschijnlijk gaat het evenmin om een adoptant die niet tevreden is met de hond. Het ligt dan immers voor de hand om daarover contact op te nemen met RDE in plaats van anoniem gaan klagen via internet. Bovendien zou de klacht dan heel specifiek op iets gericht geweest zijn (bijv. niet zindelijk), terwijl deze `schrijnende ervaring` slechts met algemene vooroordelen komt over het adopteren van asielhonden. Namelijk: geen info over de voorgeschiedenis van de hond, alle honden worden als lief en aanhankelijk gepresenteerd en tenslotte dat alle buitenlandse asielhonden getraumatiseerd zouden zijn. Het belang van onze klokkenluider lijkt dus uit een hele andere hoek te komen en waarbij men niets op heeft met adoptiehonden. Opvallend is ook dan men begint te stellen dat diverse organisaties actief zijn en dat dit een nobel streven lijkt, maar zegt men, de hond is genetisch belast met de genen van zijn ouders over wie niets bekend is. Anders gezegd bij de fokker bent U beter af! Overigens kan elke dierenarts bevestigen dat in zijn algemeenheid fysieke tekortkomingen eerder bij rashonden dan bij bastaards voorkomen. Ook dat klokkenluider, is genetisch bepaald. De moraal van dit verhaal is dan ook; wees eerlijk, verpak je eigen belangen niet in een verhaaltje waar je helemaal niet in thuis hoort en speculeer niet op het onvermogen van sommige mensen om je leugens te kunnen doorgronden. Kruip uit je hol en wees een kerel, ook al ben je misschien een vrouw.

Bestuur RDE


Wat er rond gaat op internet.

Handel? als je de honden bekijkt op onze site dan zie je dat we naast gezinshonden uit Frankrijk(die zo weer goed plaatsbaar zijn in een gezin) ook veel oude honden en gehandicapte honden hebben en zo nodig laten we de honden opereren.De meeste honden die wij helpen komen van euthanasie lijsten.Het zijn honden waar in de asiel,s ook geen plaats meer voor is.Wij zijn hun laatste kans.Wat wij doen is verre van handel.

Nazorg? Onze doelstelling is straathonden en asielhonden te herplaatsen en normaal gezien moet je daar ook mee aan de slag en de meeste adoptanten doen dat gelukkig dan ook.
We doen ons best om zoveel mogelijk nazorg te geven,maar tot hoe ver moet je daarin gaan?,geven fokkers en handelaren nazorg? Sommige mensen willen een kant en klare hond (soort van robotjes) maar die zijn er nooit,je moet altijd wat je voor een hond ook neemt investeren.Je kan niet van ons verlangen dat we kant en klare honden leveren.Honden die in de opvang gezinnen zitten leren we zoveel mogelijk tot de adoptie.

Ziektes?onze honden worden altijd volledig geŽnt en honden in risico,s gebieden waar ziektes
voorkomen,daar nemen we bloedtesten af.We krijgen heel vaak complimenten van dierenartsen dat de honden goed geŽnt zijn.Gezondheid van de hond vinden we belangrijk en zullen daar altijd eerlijk en open in zijn.


Traumatische honden ?Bij ons staat er altijd bij als een hond getraumatiseerd is zodat mensen zelf een keuze kunnen maken of ze dat willen.Ernstige getraumatiseerde honden houden wij zelf in de opvang.

Onze honden zouden altijd lief zijn?Het klopt dat we ook heel veel lieve gezinshonden plaatsen en dat kunnen heel veel adoptanten ook beamen.

Hond terug=geld terug het staat duidelijk in het contract dat we geen geld terug geven .
Soms dan passen de hond en de adoptanten echt niet bij elkaar en dan komt de hond terug.
Wij gaan dan kijken in onze opvang of het aan de hond lag of dat er gewoon geen klik was en de hond zich niet prettig voelde in dat gezin.In ons contract staat dat we geen geld terug geven,maar de adoptanten kunnen wel een andere hond uitkiezen.

Als we 5500 honden hebben geplaatst dan zijn er altijd wel mensen die niet te vrede zijn en dat kan.Ook als doen we ons best we kunnen helaas niet iedereen te vrede maken en gelukkig zijn dat er maar weinig.Mensen die boos worden als ze niet in aanmerking komen bij ons voor een hond of dat de hond niet voldoet aan hun eisen,die kunnen soms heel rancuneus zijn ten koste van de honden.Want die zijn uiteindelijke altijd de dupe.