Beloning, heeft een duuzamer effect dan strafAls mensen hun honden beter zouden begrijpen en meer geduld zouden hebben met hun dieren,dan zouden er ook minder honden in de asiel terecht komen !!!

Mensen waarbij het opvoeden van de hond niet zo gaat,zoals ze het voor ogen hadden,dan is het meestal richting asiel met de hond of erger,, inslapen,, en daarna richting fokker voor een nieuwe hond en dan maar hopen dat de nieuwe hond het beter en sneller kan dan zijn voorganger.
Vergelijk het met een kind.. die doen we toch ook niet weg als het even niet voorspoedig gaat? Mensen vergeten vaak dat we honden ook moeten opvoeden net als kinderen en dat het ook geen voorgeprogrammeerde robots zijn en dat we er tijd in moeten investeren .

Er zijn zoveel mogelijkheden voor de honden,want er zijn gedragstherapeuten en bijna op elke hoek van de straat zit wel een goeie hondenschool met professionele hulp en mogelijkheden en We hebben onhandelbare honden gezien,die na trainingen weer normaal kunnen functioneren en lieve gezinshonden zijn geworden .Daarom is het zo jammer dat er nog steeds zoveel honden weg moeten.

Stress en verdriet !!

Wij verbazen ons ook nog steeds,dat mensen die full-time werken en waar de hond(pup) de hele dag alleen thuis zit, soms wel 8 a10 uur per dag.
Pups die ,,UREN,, alleen moeten zijn en hun tijd moeten doorkomen (vaak ook nog in een bench opgesloten) leren niets !! en de honden lopen achterstand op in hun ontwikkeling.Dat kan ook niet anders en gaan ook dingen stuk maken uit verveling. Mensen die dan ook nog volhouden
,, mijn hond is gelukkig en heeft er geen last van ,, natuurlijk is de hond blij als de baas thuis komt,dat zouden wij tenslotte ook zijn na zoveel uur alleen te hebben gezeten.We weten zeker dat de hond echt niet gelukkig is in die uren dat hij alleen thuis moet zijn.Een hond is tenslotte een roedeldier .

Ons advies is.. als mensen perse een hond willen hebben...neem dan sowiezo 2 honden en laat ze door een uitlaat service of fam,vriend een aantal uren per dag mee gaan naar buiten OF neem een kat die zijn ook leuk.


Binnenkort organiseren we trainingen in België en Nederland..gegeven door ,,Viviane van Dormael,, Om meer te leren over het gedrag van onze hond en ze beter te begrijpen en daar door weer beter met ze om te gaan !!Tips om onze honden beter te begrijpen !!
Beloningen blijken in het algemeen een duurzamer effect te hebben dan straffen!

Ga agressieve honden nooit bestraffen, agressie vergelden met agressie verhoogt alleen maar de agressie. Beter is het kalmerende signalen te geven; honden die op deze manier benaderd worden, zullen minder snel tot agressie overgaan. Als een hond een opdracht niet goed uitvoert, bestraf hem dan niet. De oorzaak kan zijn dat hij de opdracht nog onvoldoende beheerst of hij geeft misschien wel een aantal kalmerende signalen omdat de situatie voor hem iets te gestresst is. Honden vinden het bedreigend wanneer ze recht in de ogen gekeken worden. Mensen vinden dit ook niet prettig, het is daarom ook moeilijk iemand lang in de ogen te kijken. Gevechten tussen honden onderling beginnen meestal met direct oogcontact. Daarom vermijden honden oogcontact door hun kop af te wenden, hun ogen weg te draaien of zachtaardig te gaan kijken.


Kalmerende signalen zijn:
Tongelen: De honOgen wegdraaiend likt snel met zijn tong de lippen of de neus. Vaak gebruikt de hond dit bij straf (of als hij/zij straf verwacht) of als er een andere hond nadert.
Poot heffen: De hond tilt een van zijn voorpoten op, maar hij wil je dus niet een pootje geven zoals veel mensen denken, maar voelt zich op een of andere manier bedreigd.
Gapen: Meestal gaapt de hond niet omdat hij lui is. Let daarom ook op de prikkels die hij uit de omgeving krijgt.
Kop afwenden: Bij ontmoetingen met andere honden of mensen draait de hond de kop weg. Dit om anderen te kalmeren.
Ogen wegdraaien: De hond zal zijn ogen snel bewegen als hij zijn kop niet kan afwenden omdat die vastgehouden wordt.
Zachtaardig kijken: De hond kijkt schuin naar beneden en laat de oogleden iets zakken zodat hij een zachte uitdrukking krijgt.
In een boog ergens naar toe lopen: Met een wijde boog loopt de hond ergens naartoe. Op deze manier kan een hond een ander dichter benaderen zonder dat de ander zich bedreigd voelt. Honden doen dit ook bij mensen of dingen waar ze iets angstig voor zijn.
Tempo vertragen: Dit doet de hond als hij zich bedreigd voelt.
Bevriezen of verstijven: Dit gebeurt vaak als de hond door een andere hond besnuffeld wordt, ook als de hond zwaar of veelvuldig wordt gestraft.
Zitten of liggen: De hond doet dit vaak met de rug of kont richting de bedreiging.
Oversprong gedrag: De hond gaat iets doen wat niets met de situatie te maken lijkt te hebben, bijvoorbeeld plotseling geïnteresseerd rondsnuffelen of plotseling met een stok spelen. Hij probeert op deze manier duidelijk te maken niets met de situatie te maken te willen hebben.
Kwispelen: Mensen denken dat een kwispelende hond vrolijk is, maar dat is niet altijd zo. Kwispelen is een uiting van emotie. Let daarom ook op de andere signalen die de hond geeft; een strakke kwispel duidt vaak op een kalmerend signaal.
Spelboog: Met de achterhand omhoog, de voorhand omlaag en een gebogen rug geeft de hond aan dat hij geen kwade bedoelingen heeft, maar de ander probeert uit te lokken tot spel.
Urineren: Bij jonge honden komt het zogenaamde deemoedsplasje vaak voor.
Vocale taal.

Honden zijn ingesteld om te communiceren via lichaamstaal (non-verbaal). De verbale taal die mensen spreken kennen zij niet, hele volzinnen verstaan zij dus niet. Wel kunnen ze aan de toon waarop iets gezegd wordt onze stemming inschatten. Het is wel mogelijk om honden commando’s aan te leren; de voorwaarde is dan wel dat de commando’s kort en goed van elkaar te onderscheiden zijn. Gebruik telkens hetzelfde commando, dus niet de ene keer “kom” en de andere keer “hier”; maak het niet moeilijker voor de hond dan nodig is.Associatie leren.

Voor een groot deel leert een hond via associaties, via het ontdekken van koppelingen of samenhangende gebeurtenissen. Om te leren via associatie moet een hond prikkels krijgen. Prikkels zijn plotselinge veranderingen in de omgeving van de hond (zoals geur, zicht, gehoor, smaak), maar ook veranderingen van binnenuit zijn prikkels die zijn gedrag kunnen beïnvloeden (zoals pijn, angst, hormonen, vreugde, verdriet). Ook de context (situatie, plaats, sfeer e.d.) is van belang op het gedrag van de hond. Als een hond bepaalde commando’s op het trainingsveld goed beheerst, wil dat niet zeggen dat hij ze in een andere omgeving goed uitvoert. De hond leert te anticiperen door herhaling van prikkels (bepaalde handelingen in bepaalde situaties) met telkens hetzelfde gevolg. Zo zal een hond die regelmatig iets toegeschoven wordt tijdens de maaltijd gaan bedelen als mensen aan het eten zijn. Maar een hond gaat ook op commando zitten omdat hij een brokje kan verwachten. Er zijn 2 vormen van associatie leren, namelijk: klassieke conditionering en operante conditioneringPositieve correctie:

Er wordt de hond iets toegediend dat hem een slecht gevoel oplevert; dit zorgt ervoor dat de kans klein is dat het gedrag zich herhaalt. Dit kan een pijnprikkel zijn door middel van een slipketting of stroomband. Het kan ook voor de hond een onaangenaam geluid zijn zoals een knal. Deze tactiek wordt nog veel gebruikt in de traditionele trainingsmethodes. Men haalt op deze manier wel het ongewenste gedrag weg, maar niet de oorzaak van het gedrag. Dit levert overmatig veel stress op bij de hond; stress belemmert het leren van iets nieuws. Ook zal de hond conflictvermijdende (kalmerende) signalen gaan vertonen, zodat hij de oefeningen niet uit kan voeren. Soms ziet de hond de straf niet zoals het bedoeld is. Als voorbeeld: een hond springt tegen de baas op en wordt weggeduwd of geschopt. Het springen van de hond is een vorm van aandacht vragen. De hond krijgt de aandacht, al is het dan in de vorm van duwen of schoppen. Dit is dus eigenlijk een positieve bekrachtiger. Hetzelfde geldt voor een hond die blaft als de baas binnenkomt; er wordt wel honderd keer tegen hem geschreeuwd dat hij stil moet zijn, maar de hond ziet dit als aandacht en dus als beloning.Negatieve correctie:

De voor de hond aangename prikkel die het gedrag veroorzaakt wordt weggenomen, zodat het gedrag in de toekomst af zal nemen. Dit is wel de beste manier om de hond gedrag af te leren. Als voorbeeld weer de hond die tegen de baas opspringt. De baas geeft de hond geen aandacht (kijkt de hond zelfs niet aan), maar draait de rug naar de hond toe en blijft stokstijf staan. Als de hond bij het spelen te ruw wordt, staakt men het spel. Bij een hond die tijdens het wandelen in de lijn bijt, wordt de lijn losgelaten (of ergens aangebonden) en de hond wordt genegeerd.


Beloningen blijken in het algemeen een duurzamer effect te hebben dan straffen!Belonen.

Met beloning kan men dus het goede gedrag van een hond stimuleren, maar net zo goed kan men onbewust door beloning ongewenst gedrag in stand houden. Zelfbelonend gedrag kan het gedrag van de hond ook in stand houden, denk bijvoorbeeld aan de vuilnisemmer waar hij iets lekkers in vond. Als de hond alleen is en spullen gaat vernielen, is dat ook zelfbelonend gedrag. Door op deze manier bezig te zijn, onderdrukt hij het gevoel van alleen zijn.

Om het goede gedrag te stimuleren kan men op verschillende manieren belonen. De grootste beloning is voor de hond wel aandacht krijgen of even lekker spelen (al dan niet met een speeltje), maar meestal wordt er gekozen voor een beloningsbrokje omdat men hiermee redelijk goed kan timen. De juiste timing van belonen is erg belangrijk omdat de hond de relatie moet kunnen leggen tussen zijn gedrag en de beloning. Dit geldt overigens ook voor bestraffen. Achteraf belonen (of straffen) heeft dus totaal geen zin; de beloning moet zoveel mogelijk gelijktijdig met het gewenste gedrag gegeven worden.

Beloon in eerste instantie alleen maar voor het aanleren van iets nieuws. Bij het aanleren mag men ook bijna goed uitgevoerde oefeningen belonen. Als de hond al weet wat het commando betekent, beloont men alleen de perfect uitgevoerde oefeningen. Belonen voor een goed uitgevoerde oefening die de hond al tot in de puntjes kent, is overbodig; men geeft een volwassene toch ook geen compliment omdat hij zijn veters netjes heeft gestrikt? Onderzoek heeft uitgewezen dat het beter werkt als men niet constant beloont. Kent de hond de oefening al goed, dan gaat men over tot onregelmatig belonen. De hond zal daarna nog beter zijn best doen om een beloning te verdienen
Dit zeker ook even lezen
www.schnauzervereniging.nl/Gedrag/gedrag12.htm