Hondenhandel

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besteedt de komende periode extra aandacht aan hondenhandel. De controles richten zich onder andere op het welzijn van de dieren en de geldende wet- en regelgeving op het gebied van hondenhandel en vinden vooral plaats bij houders, zoals fokkers.

Wat kan er mis gaan bij hondenhandel?
Malafide hondenhandel is handel in honden waarbij het dierenwelzijn ondergeschikt wordt gemaakt aan het geldelijk gewin. Van illegale hondenhandel is sprake wanneer niet aan de eisen (zoals de registratieplicht) uit het Honden- en Kattenbesluit í99 (HKB) is voldaan. Onder malafide hondenhandel valt bijvoorbeeld het vervoeren van te jonge honden door een handelaar. Ook het niet laten enten van honden door een fokker valt hieronder.

Wat doet de AID?
De AID richt haar controles op de regels gesteld in het HKB, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) en de Transportverordening. In deze regelgeving zijn de welzijnseisen voor het houden en vervoeren van (huis)dieren opgenomen. Bij niet-naleving maakt de AID proces-verbaal op en / of treedt ze bestuursrechtelijk op. De AID kan ook waarschuwend optreden, bijvoorbeeld wanneer men de registratieplicht niet naleeft, maar waar het welzijn van dieren niet in het geding is. Wanneer er sprake is van zeer slecht leefomstandigheden kunnen de honden worden weggehaald bij de fokker.

Naast de fysieke controles bij bijvoorbeeld fokkers, zijn er constant internetrechercheurs van Dienstonderdeel Opsporing van de AID actief op het internet om malafide hondenhandel op te sporen en tegen te gaan.

Nieuwe certificeringregeling
Medio 2009 word het HKB afgeschaft en vervangen door een certificeringregeling. De eisen gesteld aan de certificering zijn tenminste even streng als de eisen in het HKB.

Wat kunt u zelf doen?
Als u van plan bent een hond te kopen, doet u er goed aan zich vooraf te informeren. Via een rasvereniging kunt u met een betrouwbare fokker in contact komen. Ook zitten er veel geschikte honden in de dierenasiels. Zorg dat u voor de aankoop met uw hond naar de dierenarts mag. Meer informatie over de aanschaf van een hond vindt u bij het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren.

Meldformulier
Als u wilt meewerken aan het gezond maken van de hondenhandel, kunt u misstanden melden bij zowel de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) als de AID. De AID en de LID spraken met elkaar af dat meldingen over gezelschapdieren in eerste instantie gemeld worden bij de LID. U kunt telefonisch contact opnemen met de LID (0900-2021210 10 cpm). Melden bij de AID kan via het meldformulier op deze website. Uiteraard kunt u uw melding ook anoniem kwijt. Dit kan via Meld Misdaad Anoniem.

Samenwerking
In de aanpak naar malafide hondenhandel werkt de AID samen met verschillende andere diensten, bijvoorbeeld de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), de Douane, de Koninklijke Marechaussee en de Inspectiedienst Gezelschapsdieren (IDG). Door samen te werken met Marktplaats.nl probeert de AID fokkers en vooral potentiŽle kopers nog beter te informeren.


.