Dit is weer een triest !!!

Er kwam een buurtbewoner langs met het verhaal dat hij dit arme teefje
langs de weg gevonden had..Hij had er 2 dagen voor gezorgd zei hij
maar het teefje leek weg te glijden. Als ik het niet zou aanpakken dan
zou hij haar met een paal uit haar lijden verlossen.Het teefje was
zwaar uitgedroogd en onderkoeld en meer dood dan levend.
Ze is onmiddellijk aan het infuus gelegd en in een warmtebed..haar
temperatuur was al ver beneden maat..
Helaas...erg triest...ze was al veel te ver heen..de maaien kwamen uit
haar bekje, de arme ziel kon niet anders dan het opgeven.
Voor haar kwam Elkeīs hulp te laat.

-------------------------------------------------------------------------------------------
vanochtend 4 mrt een buurtbewoner langs met de vraag of ik nog wat
voor dit teefje kon doen anders zou hij het met een paal dīr hersens
inslaan om het uit haar lijden te lossen.
Het teefje, totaal onderkoeld en uitgedroogd is meer dood dan levend en al heel ver heen.
ze ligt nu aan een infuus op een warmtebed maar het ziet er heel somber uit