RAD WET VOORBIJ !!

Persbericht | 09-06-2008

Minister Verburg van Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil een nieuwe regeling invoeren om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van agressieve honden. Tegelijk wordt de huidige Regeling Agressieve Honden (RAD) afgeschaft; volgens deze regeling worden pitbullachtige honden in beslaggenomen en gedood. De regeling kent ook een fokverbod en een verbod op het houden van deze honden. De RAD is in 1993 ingevoerd nadat drie kinderen door pitbulls werden doodgebeten. De commissie Van Sluijs, die de RAD op verzoek van minister Verburg evalueerde, concludeert dat de regeling niet leidt tot minder bijtincidenten.

Volgens de commissie Van Sluijs is de RAD niet effectief omdat het aantal bijtincidenten door de jaren heen hetzelfde is gebleven. Hoewel pitbullachtigen vaker dan andere honden betrokken zijn bij bijtincidenten, gaat het om slechts een klein deel van de pitbulls. Dat rechtvaardigt onvoldoende het doden van honden, vindt de commissie. Zij ziet veel meer in voorlichting aan hondenbezitters en in aanscherping van gemeentelijke APV`s (Algemeen Plaatselijke Verordening).

Minister Verburg neemt vrijwel alle aanbevelingen van de commissie over. De honden die de afgelopen jaren in beslag zijn genomen op basis van de RAD worden nu per dossier door het Openbaar Ministerie beoordeeld. Zodra er geen sprake is van agressief gedrag worden de honden teruggegeven aan hun eigenaar. De eigenaren worden hierover per brief verder geïnformeerd. Omwille van de zorgvuldigheid kan dat enkele maanden duren.

`Maar`, vindt Verburg `elk bijtincident, is er één te veel`. Daarom wordt er een nieuwe regeling gemaakt die het mogelijk maakt om elke agressieve hond met een schofthoogte van minimaal 35 centimeter te onderwerpen aan een nieuwe gedragstest. Dergelijke gedragstesten bestaan al, maar zijn nog onvoldoende in staat om de agressiviteit van een hond te voorspellen. Daarom wordt er een nieuwe test ontworpen. Honden die agressief gedrag vertonen en waarbij uit de test blijkt dat het in de aard van de hond zit, kunnen alsnog gedood worden. Deze test wordt afgenomen door een gedragsdeskundige. Daarmee komt Verburg tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer, die vandaag een brief over de nieuwe regeling en het rapport van de commissie van wijzen heeft ontvangen.

Omdat burgemeesters een grote rol krijgen in het naleven van de nieuwe regeling, heeft de minister contact met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Burgemeesters kunnen op basis van het bestuursrecht honden in beslag laten nemen en onderwerpen aan de test. In ernstige gevallen kan ook gebruik gemaakt worden van het Wetboek van Strafrecht.

--------------------------------------------------------------------------------

DEN HAAG - Het verbod op pitbulls vervalt nog dit jaar. De honden konden tot nu toe in beslag worden genomen louter vanwege hun uiterlijk, maar voortaan worden alleen nog pitbullachtige honden opgepakt wegens agressief gedrag.

Dat heeft minister Gerda Verburg (Landbouw) maandag bekendgemaakt. Ze kondigde aan dat er nieuwe regels komen voor agressieve dieren.

De huidige Regeling Agressieve Dieren (RAD) dateert van 1993 en werd van kracht nadat drie kinderen door pitbulls waren doodgebeten.

Een commissie van wijzen bekeek de effecten van deze regeling en concludeerde dat sinds de invoering het aantal bijtincidenten niet verminderde