Bezoek RDE aan dierenasiel op Bonaire

Vrijdag september jl. bezocht RDE een dierenasiel op Bonaire. Onderstaand treft U de foto`s van ons bezoek aan. Ongeveer 1000 honden worden hier jaarlijks binnengebracht. Nog geen 250 daarvan vinden een nieuw thuis. Voor de overige honden is het hier dus tevens het
eindstation. Zij moeten inslapen. Dit klinkt hard, maar is natuurlijk wel de uiteindelijke keuze van degenen die afstand van hun hond doen. Het asiel biedt nu eenmaal geen ruimte aan 1000 honden. De mensen verrichten daar uitstekend werk met een paar zeer gemotiveerde medewerkers. Het ziet er allemaal erg netjes en schoon uit. Wel erg warm, maar wat wil je op een tropisch eiland, leuk voor de toeristen, niet voor de honden. Wij hebben afgesproken om te onderzoeken of wij kunnen helpen.Bonaire is binnenkort en provincie van NL,maar niet te vergelijken met een NL asiel,Men ontvangt nagenoeg geen subsidie van de plaatselijke overheid.

Dit kan met donaties , het adopteren op afstand (d.w.z. een maandelijkse bijdrage van EUR 15,-- om een hond in leven te houden) en het gebruikelijke adopteren van deze honden, klein en groot. We hebben meteen als blijk van goede wil een bescheiden donatie overhandigd en twee hondjes meegenomen, die U op onze site ter adoptie worden aangeboden. Konden we meteen vaststellen of dat dit op problemen zou stuiten. Wij vlogen met Arke Fly. Dit bleek geen probleem en binnen een dag te realiseren. Met de KLM is het volgens het asiel evenmin een probleem. Graag herinneren wij U nogmaals aan de actie `vlieg een hond``. U neemt dan de hond als handbagage mee en RDE vergoedt uiteraard de kosten.

AL DE HONDEN OP DE FOTO,S ZIJN TE ADOPTEREN OP AFSTAND !! voor 15 euro helpt je een hond
op Bonaire..
SUSYPUPPUP
.
MAMA VAN DE PUPS. ZO LIEF EN HAAR HELE LEVEN AAN EEN TOUW GEZETEN
.
MEDEWERKSTER VAN HETASIEL
.
Dit hondje zit het langs in het asiel
.
KARIN 8WEKENOP WEG NAAR NLKIKI 8 WEKEN
.
.